แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

  • Home
  • news
  • แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ชื่อย่อหลักทรัพย์LTS
หัวข้อรายงานแบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (อังกฤษ)Chief Financial officer
ชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ไทย)ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้านางสาว
ชื่อ (ไทย)นุชนาถ
ชื่อ (อังกฤษ)Nuchanat
นามสกุล (ไทย)แสงชัจจ์
นามสกุล (อังกฤษ)Sangchat
วันที่แต่งตั้ง14 มี.ค. 2565
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (อังกฤษ)Accountants
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ไทย)สมุห์บัญชี
คำนำหน้านางสาว
ชื่อ (ไทย)มาลีรัตน์
ชื่อ (อังกฤษ)Maleerat
นามสกุล (ไทย)สารสินทองคำ
นามสกุล (อังกฤษ)Sarasinthongkam
วันที่แต่งตั้ง16 ส.ค. 2564
Statusconfirm

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *