ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

Picture3 e
Picture1 e
Picture2 e
14+

Years Experience

TRUST OUR EXPERIENCE

เรามีประสบการณ์ในการจำหน่ายและออกแบบระบบไฟส่องสว่างมาเป็นเวลามากกว่า 14 ปี ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

SET Index Price

259

Happy client's

958

Project Complete

23

Years Of Designing

32

Loyal Employees

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

count 1 3
252.72 (ล้านบาท)

ทรัพย์สินรวม

count 1 1
100.67 (ล้านบาท)

หนี้สินรวม

fe 1 4
152.05 (ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Investors

ข้อมูลนักลงทุน

One Report

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเงิน

คำอธิบายการวิเคราะห์

ข้อมูลนำเสนอ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

รับข่าวสาร

FAQ