Corporate Background

  • Home
  • Corporate Background

ประวัติเป็นมาของบริษัท

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นในปี 2552 โดยมีแนวคิดเบื้องต้นในการทำธุรกิจจัดจำหน่ายโคมไฟและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโคมไฟ เช่นหลอดไฟต่างๆและหม้อแปลงจ่ายไฟให้กับโคมไฟพร้อมใช้งาน โดยได้ให้ความสำคัญในการเลือกหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี มีดีไซน์ที่น่าสนใจของตลาดและสามารถนำเสนอลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ภายหลังการดำเนินธุรกิจไประยะแรก ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอการบริการออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการขายสินค้าให้กับบริษัทได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้งแผนกออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้าตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โดยได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการระบบไฟและควบคุมอุปกรณ์ IoT โดยเริ่มรับรู้รายได้จากงาน smart pole ตั้งแต่ปี 2565

ในส่วนของผลประกอบการ ทางบริษัทมีการทำรายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 มีรายได้อยู่ที่ 98 ล้านบาทและเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปี 2562 ที่รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 307.5 ล้านบาท ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาท covid 19 ในปี 2563-2564 ที่กระทบกับรายได้ทำให้บริษัทได้หาทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเสาะหาช่องทางการขาย สินค้าและเทคโนโลยีมาช่วยผลักดันรายได้เมื่อสภาพเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยในปี 2565 รายได้บริษัทได้เพิ่มจากปี 2564 อยู่ที่ 42% และยังรักษาระดับรายได้ไว้ในปี 2566 แต่สามารถเพิ่มอัตรากำไรสุทธิจากเดิม 6% ในปี 2565 ขึ้นมาเป็น 13.8% ในปี 2566 จากนโยบายในการคัดเลือกงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญทำให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ในปี 2566 และในแผนของอนาคต บริษัทยังคงรักษาฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าบ้านและโครงการที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบแสงสว่างซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่วนแผนงานขายที่จะพัฒนาต่อยอดออกไป ทางบริษัทจะเน้นการนำเสนอสินค้าเทคโนโลยี IoT, smart pole, smart city และsmart business ที่เราเป็นผู้นำตลาดอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก โดยปัจจุบันทางบริษัทได้เริ่มขยายการนำเสนอการบริการการนำ IoT เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในธุรกิจอื่นๆในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการติดตามผ้าเช่าผ่านการใช้ RFID Tag บวกกับการใช้ platform ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 นี้

และในปี 2567 ทางบริษัทยังคงมองหาช่องทางในการขายและสินค้าใหม่ เพื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน โดยได้เซ็นสัญญาตัวแทนกับบริษัทซึ่งเป็นผู้นำสินค้า smart home จากต่างประเทศ โดยจะเริ่มเสนอสินค้าประเภทสวิตช์, home, automation, กล้องวงจรปิด, digital door lock และเซ็นเซอร์ควบคุมต่างๆ สำหรับบ้านอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้สามารถเสนอสินค้าใหม่ได้หลากหลายมากขึ้นกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน โดยยังคงเน้นการช่วยออกแบบระบบ home automation กับลูกค้า เช่นเดียวกับที่เสนองาน lighting design ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทยังคงคาดหวังว่าสินค้าใหม่ที่นำเสนอจะสามารถสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ให้กับบริษัทที่ไม่เคยมีมาก่อน

พ.ศ. 2552
Introduced
ก่อตั้ง บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด
พ.ศ. 2554
Expanded
เปิดแผนกออกแบบ

ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเสนอการบริการออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และโอกาสในการขายสินค้าให้กับบริษัทได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้งแผนกออกแบบแสงสว่างให้กับลูกค้า

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
Grow Up
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ทางบริษัทมีการทำรายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 มีรายได้อยู่ที่ 98 ล้านบาทและเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปี 2562 ที่รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 307.5 ล้านบาท

พ.ศ. 2565
Expanded
ขยายตัวสู่ Internet of Things (IoT)

ปี 2565 ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โดยได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการระบบไฟและควบคุมอุปกรณ์ IoT 

24 ก.ค. 2566
Changed
เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน
บริษัทไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
พ.ศ. 2567
Expanded
ขยายตัวสู่ธุรกิจ Smart Home

ทางบริษัทยังคงมองหาช่องทางในการขายและสินค้าใหม่เพื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน โดยได้เซ็นสัญญาตัวแทนกับบริษัทซึ่งเป็นผู้นำสินค้า smart home จากต่างประเทศ โดยจะเริ่มเสนอสินค้าประเภทสวิตช์, home automation, กล้องวงจรปิด, digital door lock และเซ็นเซอร์ควบคุมต่างๆสำหรับบ้านอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้สามารถเสนอสินค้าใหม่ได้หลากหลายมากขึ้นกับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

พ.ศ. 2567
Expanded
เข้าสู่ตลาดหุ้น

ข้อมูลทั่วไป : บริษัทไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลัทรัพย์ : LTS
เลขทะเบียนบริษัท : 0107566000411