แบบ Contact person” ได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

  • Home
  • news
  • แบบ Contact person” ได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

แบบ Contact person” ได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS
หัวข้อรายงาน แบบ Contact person
ณ วันที่ 27 พ.ค. 2567
หนังสือมอบอำนาจ ไม่มีมอบอำนาจ
Status confirm